یگان حفاظت:

الف- انجام کلیه اقدامات لازم به منظور تأمین حفظ نظم و امنیت موزه ها، گنجینه ها، بناها و مجموعه های تاریخی - فرهنگی و همچنین محل برگزاری مراسم یا همایش های مربوط و کلیه اماکن و تأسیسات قابل حفاظت سازمان.

ب- تهیه و تدوین طرح های حفاظتی مورد نیاز به منظور تأمین حفاظت فیزیکی از اموال منقول و غیر منقول سازمان.

ج- ارائه پیشنهادهای حفاظتی جهت انجام بهینه حفاظت از موزه ها، گنجینه ها، بناها و مجموعه های تاریخی - فرهنگی،  تپه ها و محوطه های باستانی و سایر آثار تاریخی و فرهنگی منقول و غیر منقول با اولویت بهره گیری از سامانه های الکترونیکی هوشمند در جهت کاهش نیروهای انسانی ثابت به رئیس سازمان.

د- انجام اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع جرائم علیه میراث فرهنگی، گردشگران (داخلی و خارجی) و کشف جرم و دستگیری متهمین و مجرمین از قانون و تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی در حوزه استحفاظی.

هـ - انجام اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از سرقت، تعرض و تجاوز به میراث ملی، فرهنگی و صنایع دستی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و فعالیت هایی نظیر: تخریب بناهای تاریخی، حفاری غیرمجاز، انتقال، قاچاق و خرید و فروش غیرمجاز اشیاء و عتیقه جات ملی و محموله های تاریخی در حوزه استحفاظی.

تبصره: در صورت وقوع جرم و خروج مجرم از حوزه استحفاظی به منظور تعقیب و ادامه پیگیری بایستی یگان با ناجا هماهنگی نماید.

و- کنترل بر ورود و خروج اشیاء و اموال تاریخی و فرهنگی و انجام اقدامات حفاظتی در حوزه استحفاظی بر اساس دستورالعمل های صادره سازمان.

ز- انجام وظایف قانونی در مقام ضابط خاص دادگستری در مورد جرائم مشهود در حوزه استحفاظی.

ح- همکاری با سایر دستگاههای اجرایی مسئول در امور امدادی به هنگام بروز حوادث طبیعی و غیر طبیعی در حوزه استحفاظی.

ط- برخورد قانونی با استفاده کنندگان و فروشندگان تجهیزات غیرمجاز که در جهت تخریب یا سوء استفاده از آثار تاریخی و ملی به کار می رود "نظیر فلزیاب" و ضبط و توقیف اینگونه تجهیزات تا رفع هرگونه اتهام و شبهه و مظنونیت با هماهنگی ناجا و مراجع قضایی وفق مقررات.

ی- تعامل با سازمانها و مراجع نظامی، انتظامی، قضایی و سایر دستگاهها به منظور اجرای بهینه وظایف و مأموریتهای یگان.

ک- نظارت و بازدید کارشناسی از اقدامات حفاظتی در حوزه استحفاظی و انعکاس نواقص و معایب به رئیس سازمان و پیگیری آنها.

ل- حفاظت و همراهی محموله های تاریخی و فرهنگی منقول با هماهنگی ناجا.

م- اجرای دقیق طرح ها و دستورالعمل های حفاظتی و انتظامی ابلاغی از سوی ناجا با رعایت اولویتها و برنامه های حفاظتی تعیین شده توسط سازمان.

ن- کمک به جمع آوری اخبار و اطلاعات مربوط به آثار فرهنگی و تاریخی با هماهنگی سازمان.

س- اجرای مصوبات کمیته حفاظت سازمان (موضوع ماده 36 آیین نامه حفاظت از میراث فرهنگی مصوبه 28/03/1381 شاک)

ع- گشت زنی در حوزه استحفاظی یگان به منظور حصول اطمینان از برقراری حفاظت و امینیت.

ف- پیگیری امور خدمات انتظامی گردشگران خارجی در چارچوب ضابط خاص قضایی با هماهنگی و نظارت ناجا.

ص- اعلام ورود و خروج و همچنین خط سیر ترددی گردشگران خارجی در زمان اسکان آنان به حراست سازمان و ناجا.

ث- جمع آوری اطلاعات انتظامی مورد نیاز ناجا توسط یگان و هماهنگی و همکاری متقابل با ناجا و حراست سازمان.

خ- همکاری با ناجا و مراجع قضایی در ابلاغ و اجرای احکام قضایی مربوط به سازمان.

ذ- مساعدت و همکاری با نزدیکترین رده انتظامی محل مأموریت در کشف جرائم، در حوزه استحفاظی.

ق- انجام مأموریتها و وظایفی که در شرایط غیر عادی در امور امنیتی و انتظامی از سوی ناجا ابلاغ می شود، در حوزه استحفاظی.

ر- تهیه و تدوین طرح توزیع تسلیحات و تجهیزات انتظامی و مخابراتی برابر جداول مصوب سازمانی و ارائه آن به ناجا جهت تصویب با هماهنگی سازمان.

  • حفظ و حراست از بناها، محوطه ها و اموال تاریخی ـ فرهنگی و نظایر آن طبق دستورات صادره
  • انجام پیش بینی های لازم به منظور جلوگیری از خرابی و ایجاد هرگونه ضرر و زیان به اموال تاریخی ـ فرهنگی و نیز سرقت و سایر سوء استفاده های احتمالی
  • اطلاع فوری حوادث ناگهانی و غیرمترقبه به مأموران یگان حفاظت و مسئولان امر و انجام اقدامات احتیاطی اولیه
  • گشت زنی و سرکشی به ابنیه و اموال محوطه ها در طول مدت نگهبانی
  • کنترل ورود و خروج افراد و وسایط نقلیه، اثاثیه، اشیاء و تجهیزات و سایر کالاها و ثبت آنها در دفاتر مربوطه
  • تهیه گزارش از چگونگی وظایف انجام شده در مدت نگهبانی و شرح وقایع پیش آمده به مقامات مافوق