در راستای اجرای ماده 179و 165 قانون برنامه سوم مصوب سال 1379 مقام معظم رهبری به منظور تامین حفاظت فیزیکی از اموال منقول و غیرمنقول سازمان میراث فرهنگی، موزه ها، گنجینه ها، اماکن های تاریخی، بناها و مجموعه های تاریخی و سایر آثار تاریخی یگان حفاظت تشکیل شده است.

یگان حفاظت میراث فرهنگی در سال 1384 تشکیل و بعنوان حافظ میراث فرهنگی پا به عرصه حضور نهاد و با تشکیل پایگاههای گوناگون در سرتاسر استان یزد و مستقر نمودن نیروهای ثابت و گشتی با توجه به امکانات خود اقدام به سرکشی روزانه و گشتهای شبانه از آثار تابعه نموده است. یگان حفاظت صمیمانه از تمامی هم استانی های عزیز و دوستدار میراث فرهنگی تقاضامند است که بعنوان یک بازوی قدرتمند مردمی همیار و همکار ما باشند.

در حال حاضر شهر دارالعباده یزد دارای تنها بافت تاریخی و زنده در سطح کشور به مساحت حدود 1520 هکتار بافت تاریخی ثبت شده را به خود اختصاص داده و با وجود آثار ارزشمند تاریخی - فرهنگی ثبتی که بالغ بر 587 اثر به ثبت رسیده در سطح شهر یزد و 1586 اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی در سطح استان و همچنین 2 اثر ثبت شده در فهرست آثار جهانی در راستای پاسداری و مراقبت از این آثار ارزشمند، نیازمند مراقبتهای مستمر و هدفمند و نیز  سرمایه گذاری در تمام ابعاد (فرهنگی، اقتصادی، انسانی و ....) دارد که در حال حاضر این یگان با تمام توان و امکانات تأمین شده و بهره گیری از مأمورین مجرب یگان حفاظت و سربازان وظیفه به صورت شبانه روزی نسبت به حفاظت از آن اقدام می نماید.