یگان حفاظت میراث فرهنگی در لوای قانون

با حضور دکتر مزیدی رییس شعبه نه دادگاه تجدیدنظر، سرهنگ همایونی فرمانده یگان حفاظت اداره کل، فاطمی مشاور مدیرکل و ناظر عالی گردشگری و ماموران یگان حفاظت در سالن کنفرانس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد جلسه توجیه و آگاهی و ضابطین خاص رعایت مفاد قوانین در حوزه میراث فرهنگی برگزار گردید.  

به گزارش روابط عمومی، امورفرهنگی و اجتماعی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد،"دکتر مزیدی" در ابتدای این جلسه عنوان کرد: هدف از تشکیل این جلسات اطلاع و آگاهی کامل افراد در خصوص موارد مرتبط به یگان حفاظت و طریقه عملکرد آنان می باشد.

وی در مورد آیین دادرسی کیفری، حقوق و تکالیفی که یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در اجرای مأموریت های محوله انجام داده و بایستی رعایت نماید، توضیحاتی ارائه نمود.

در انتهای این جلسه مشاور مدیرکل و ناظر عالی گردشگری اداره کل گفت: یزد یکی از مراکز ویژه توجه در گردشگری ایران محسوب می شود و به دلیل تفاوت فرهنگی و اجتماعی با ممالک غربی نحوه عملکردی ما در حوزه میراث فرهنگی بسیار متفاوت است که در این زمینه بایستی آموزش های لازم به مأموران اجرایی داده شود.

منبع خبر: روابط عمومی
تاریخ نشر: 1395/10/25
تعداد مطالعه:292 بار